Αδάμ Χατζηδάκης - Επεμβατικός Ακτινολόγος Θεσσαλονίκη